De toekomstige ontwikkelingsrichting van Beijing LED-display: ontwikkeling naar octrooibescherming

2021-03-13 15:40:59 hongling

De toekomstige ontwikkelingsrichting van Beijing LED-display: ontwikkeling naar octrooibescherming     Vanuit het perspectief van de wereldwijde LED-patentstatus, heeft LED, wat de technologie betreft, de kenmerken van een hoog technisch knelpunt, maar een lage instapdrempel. Het initiële investeringsbedrag is klein en de kapitaaldrempel is niet hoog.Om het technologisch concurrentievermogen te behouden en het risico van technologische overloop te verminderen, zijn octrooien de beste manier om te beschermen. De patentbarrière is het belangrijkste middel voor de eersten om fabrikanten te betreden om concurrentie te vermijden. Daarom zijn patenten een belangrijk probleem geworden dat niet kan worden vermeden in het ontwikkelingsproces van de LED-industrie, maar de hele industrie heeft er niet veel aandacht aan besteed. Na de start van de LED-display-industrie was er in principe geen aanpassing en ontwikkeling, en het kwam direct in een fase van felle concurrentie. Iedereen was druk bezig met vechten voor de markt en het uitbreiden van de schaal, en besteedde nauwelijks veel energie aan productonderzoek en -ontwikkeling, en had geen rekening gehouden met kennis. Eigendomsrechten worden beschermd, en sommige nieuwe technologieën zijn niet tijdig aangevraagd voor patenten. Aangezien de industrie geleidelijk rijpt, reguleert en iemands intellectuele eigendomsrechten en immateriële activa beschermt door patenten aan te vragen, is dit ook de onvermijdelijke ontwikkelingsrichting van de LED-grootschermindustrie.